Trafiksignaler och VMS-Skyltar

Vägskyltar och trafiksignaler förbättrar trafikflödena och höjer trafiksäkerheten. Z-Signaler hjälper dig med både installation och underhåll!

Montage och service av trafiksignaler, väderstationer och VMS-skyltar

Z-Signaler hjälper dig att installera ny utrustning och underhålla ditt befintliga system. Vi installerar och utför service på bland annat trafiksignalanläggningar, trafikinformationstavlor, väderstationer och VMS-Skyltar. Vi erbjuder också jourtjänster och service på dina befintliga trafikljusanläggningar med jämna mellanrum.

Våra samarbetspartners och leverantörer

Pågående projekt och kunder

 • Drift och underhåll på Trafikverkets väderstationer i Region Mitt
 • Drift och underhåll på Trafikverkets mätstationer Region Mitt
 • Drift och underhåll på Trafikverkets trafiksignaler i Region Mitt
 • Drift och underhåll på Trafikverkets VMS Skyltar i Region Mitt
 • Drift och underhåll på Östersunds trafiksignaler
 • Drift och underhåll på Hudiksvalls trafiksignaler

Nya trafiksignal­anläggningar

 • E4:an genom Örnsköldsvik, 5 anläggningar
 • Timmerleden i Piteå, 4 anläggningar
 • Övergångställe i Ås, Krokoms KommunTrafikinformationstavlor – VMS-skyltar

 • 2002: E4-Gävle, 4 st
 • 2003: E4-Älandsbro, 2 st
 • 2003: E14-Storlien, 2 st
 • 2006: Montage "Sänk-farten-skyltar" i Region Mitt
 • 2006: Montage 4 st VMS-skyltar vid E4, Högakustenbron

Väderstationer

 • 2002: Utbyte av 25 st väderstationer

P-Led System

 • 2011: Skellefteå Kommun